ισοτιμίες

Οι "ισοτιμίες" είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μετατροπής χρηματικών αξιών από οποιοδήποτε νόμισμα σε οποιοδήποτε νόμισμα και για τον σκοπό αυτό γίνεται online σύνδεση με το Yahoo Finance προκειμένου για τις μετατροπές να χρησιμοποιηθούν οι ισοτιμίες που ισχύουν την στιγμή της μετατροπής.
Για παράδειγμα εάν θέλουμε να μετατρέψουμε 1250 euro και 78 eurocents σε δολάρια ΗΠΑ, εισάγουμε στο πεδίο Ποσό:, το νούμερο με τα δεκαδικά ψηφία χωρισμένα με τελεία, π.χ. 1250.78
Επιλέγουμε το "Euro (EUR)" στο πεδίο Από: και το "U.S. Dollar (USD)" στο πεδίο Σε: και πατάμε το κουμπί Μετέτρεψε, παίρνοντας το παρακάτω αποτέλεσμα.
Ο Μετατροπέας Νομισμάτων μας δείχνει το αποτέλεσμα της μετατροπής μας, 1250.78 EUR = 1856.28 USD ενώ στην δεύτερη γραμμή μας δείχνει και την τρέχουσα ισοτιμία του Ευρώ EUR με το δολλάριο ΗΠΑ USD.