οδηγίες εγγραφής

Στις σελίδες που ακολουθούν δίνονται οδηγίες εγγραφής ταυτόχρονα με ένα παράδειγμα προκειμένου να διευκολυνθείτε στην εγγραφή σας.
Στην πρώτη ομάδα πεδίων δίνετε τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησής σας.

odega

Στο πεδίο "Επωνυμία" εισάγετε την επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμό σας, εφόσον πρόκειτε για προσωπική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία (πχ. ιατροί, δικηγόροι).
Στα επόμενα πεδία εισάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης (Οδός, ΤΚ, Πόλη, Δήμος, Νομός, Χώρα).
Το ΑΦΜ και η ΔΟΥ χρειάζεται να εισαχθούν μόνο εφόσον κάνετε προχωρημένη εγγραφή (με βίντεο, φωτογραφίες κλπ), οπότε και θα πρέπει να τιμολογηθείτε.
Το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος της τοποθεσίας της επιχείρησής σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, διότι θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τον κατάλογο, προκειμένου να δίνονται οδηγίες πρόσβασης, όσο και από την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας του www.thraki.net για τα νέου τύπου κινητά Android και iPhone.