χρεώσεις

Επιπλέον της βασικής εγγραφής που είναι εντελώς δωρεάν, οι χρεώσεις για την προχωρημένη εγγραφή είναι οι παρακάτω:
Σημειώσεις
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%
Οι χρεώσεις είναι εφ' άπαξ για την εγγραφή σας στον κατάλογο χωρίς χρονικό περιορισμό
Η μέγιστη χρέωση δεν δύναται να ξεπεράσει τα 135 € άνευ ΦΠΑ